Ponuka školení

 1. výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov
 2. výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 3. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení      zdvíhacích s vymedzením na ZZ Aa, Ba1
  • kurz žeriavnika mostových (halových) žeriavov
  • kurz žeriavnika nakladacích žeriavov (hydraulická ruka)
  • kurz žeriavnika portálových žeriavov
  • kurz žeriavnika stĺpových otočných žeriavov
  • kurz žeriavnika konzolových žeriavov
 4. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na ZZ
  • Ba2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
  • Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
  • zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, trapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
  • Bd1 – zdvíhacia rampa
  • Bd2 – zdvíhacia plošina
  • Bd3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
  • Bd4 – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
  • Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m
  • Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho predsuvňa
  • Bg – regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho predsuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie
 5. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu pracovných plošín bez ŠPZ v rozsahu Ab
  • kurz obsluhy pracovných plošín bez ŠPZ (nožnicové, kĺbové, prípojné)
 6. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu na A h, B f, g, h
 7. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu na Ab1, Ab2, Ba, Bd1, Bd2, Be2, Bf1